všeobecné podmienky a informácie


Podmienky predaja

Spôsob objednania
Objednávať môžete telefonicky, mejlom, alebo z eshop.ovcieruno.sk. Objednávkou sa uzatvorí zmluva medzi predajcom a spotrebiteľom na diaľku. Tovar Vám pošlem až po výbere a odsúhlasení objednávky. Vo viacerých prípadoch sa jedná o špecifický a originálny tovar, a Vy si vyberáte až z toho, čo Vám pošlem na aktuálnej foto čo mám na sklade. Vždy sa informujte na aktuálne vzory na sklade. Pri výbere viac druhového tovaru sa môže stať že už niektoré farby či veľkosti sú už vypredané. V tom prípade Vám objednávku nepotvrdím a ponúknem Vám alternatívu. Z tohto dôvodu neplaťte vopred bez potvrdenia objednávky.
Prebratie balíka
Pri prevzatí zásielky v prítomnosti doručovateľa si skontrolujte, či dodaný tovar nie je poškodený.
Dodacia lehota
Dodacia lehota: max, 30 dní, alebo dohodou. Ak je tovar na sklade, obvyklá expedícia je na druhý deň. Zákazky na šitie trvajú cca týždeň.
Platba
- po obdržaní tovaru formou dobierky

- platbou vopred na účet po obdržaní výzvy na úhradu a potvrdení objednávky

- v prípade objednávky cez PACKETU Z-BOX požadujem platbu vopred na účet po obdržaní výzvy na úhradu a potvrdení objednávky

Balné a poštovné sa pripočítava podľa tarify prepravcu. Nie som Platca DPH, všetky ceny sú uvedené ako konečné. V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru, požiadajte o ňu pri objednávke a pošlite údaje.
Orientačné poštovné s dobieročným domáce -SR:

balík do 2 kg =4,50e

balík do 5kg = 5,50-e
do 10kg 7-e

+ poistné nad 100e podľa kuriéra

Ceny Vám presne ukáže a spočíta objednávka na e-shopu.

Objednávky zahraničie:

poštovné kuriérom vždy dohodneme osobitne po výbere dopravcu ,počítajte 10-15e na balík do 5kg /susedné štáty/ . Cez Zásielkovňu/Packetu -výdajné miesta , je to lacnejšie....

Pre ČR cez Zásilkovnu - výdejní místa , je dopravu a platbu možné zvoliť ihneď v eshope.

Platba je možná iba vopred na účet. Ak zásielku nepreberiete odrátam si z nej čiastku vyplatenú na prepravu.

Spätné odoslanie - výmena - reklamácie -odstúpenie od zmluvy
Možnosť výmeny a odstúpenia od zmluvy tovaru je do 14 dní. Ak ste objednali zlú veľkosť, pošlite mi tovar späť do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru na moju adresu uvedenú na balíku/Martina Brožovičová, Hanzlíkovská 6, 91105 Trenčín/ bez dobierky. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte a dohodneme sa osobitne. Do balíka zabaľte tovar aj s dokladom o kúpe. Cenu za tovar Vám pošlem na účet obratom, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy tovar bude doručený späť. V prípade výmeny tovaru alebo spätnej kúpy náklady spojené s balením a prepravy znáša kupujúci. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že výmena a spätná kúpa sa vzťahuje len na nepoškodený a ešte nepoužívaný tovar! Tovar na dobierku nepreberám.

Kupujúci má možnosť alternatívneho riešenia sporu výmenou, vrátením, odstúpením od zmluvy. Upozornenie: vlna kúše,a bude Vám zo začiatku púšťať chĺpky, potom sa to ustáli, takže nie je dôvod na reklamáciu. Taktiež vlnené tradičné ponožky - vlna v tradičnom spracovaní kúše najviac. Kožušinové poťahy zošívané z kúskov kože zo začiatku plznú, dokiaľ nevypadajú všetky prešité odstrihnuté vlasy, obzvlášť u dlhosrstej kože. Čerstvo vypracované kožušiny a celkovo koža má svoju vôňu/zápach, čo tiež nie je dôvod reklamácie. Farbené kožušiny môžu púšťať farbu, rieši sa to podšívkou. Farby / odtiene produktov sa môžu líšiť pri zobrazení na obrazovke.
Garancia
V prípade reklamácie vady tovaru ma bez prodlevy kontaktujte a popíšte vadu alebo pošlite foto. Reklamáciu si môžete uplatniť predložením účtu, resp. dokladu o zaplatení tovaru do dvoch rokov od dátumu jeho kúpy. V prípade uznania reklamácie, opravy, výmenu alebo vrátenie kúpnej ceny za tovar je potrebné zabezpečiť do 14 dní vzhľadom na potreby kupujúceho, resp. zákazníka.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený alebo objednaný na jarmoku, trhoch ako aj objednaný cez telefon, mejl, internet..
Alternatívne riešenie sporov

Spotrebite¾ má právo obráti sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len " ARS") subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

Návrh podáva spotrebite¾ príslušnému subjektu ARS, možnosť obráti sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona è. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjekt ARS môže odmietnu návrh vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Martina Brožovičová

DIČO 1023206316

IČO 40307093
č.účtu:

SK74 8360 5207 0042 0300 3795

sídlo : Hanzlíkovská 6, Trenčín

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj